red-cross

Национално учение на екипите за бедствия

Утре от 10:30 ч. на полигона на ГДПБЗН – Монтана, екипи за действия при бедствия и кризи на Българския Червен кръст и на Единната спасителна система на България ще демонстрират реакция при едновременно възникнали инциденти на различни локации и спасяване на множество пострадали.

Национално учение  за над 150 души от доброволните екипи на БЧК за действие при бедствия и кризи се провежда  от 10 до 14 септември 2018 г. в Монтана. Обучението и тренировъчните занятия са част от европейския проект MERCI за подобряване на реакцията при инциденти на множество локации, финансиран от Европейската комисия и изпълняван в партньорство с Френски, Испански, Италиански, Португалски Червен кръст и МФЧК/ЧП.

Доброволните екипи за реакция при бедствия, аварии и кризи (ДЕРБАК) на БЧК преминават ежегодно тренировъчни учения с цел повишаване на капацитета и готовността за незабавна и адекватна реакция по оказване на помощ на пострадали в бедствена/кризисна ситуация. Усъвършенства се взаимодействието както между различните екипи на БЧК, така и с другите отговорни институции.

Всяка година Националното учебно-тренировъчно учение се провежда на територията на различна областна организация на БЧК, с любезното домакинство на местната власт и партньори.

Публикувано от: novinata.bg