Фондация „Земя завинаги“ изпълнява проект за подобряване на водоснабдяването

 „Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария“ се нарича новият проект на фондация „Земя завинаги”, финансиран от Българо – швейцарската програма за сътрудничество и „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество“.

Работата по проекта вече започна в с. Дълбоки, ще бъдат включени още две села, едното е от община Мъглиж. По проекта активисти, живеещи в тези села, ще бъдат обучени по отношение на политиките по водоснабдяване и санитария и адаптиране към промяната на климата,  проблемите на питейните и отпадъчните води, здравните рискове, свързани с водите, пречистването и използването отново на отпадъчните води, интегрираното управление на водите, адаптиране на практиките към промяната на климата; в умения за презентиране и защитаване на позиция. Те ще получат познания и умения за мобилизиране на ресурси за решаване на непосредствените нужди на селото. Ще бъдат организирани срещи и разговори по проблемите на водоснабдяването и санитарията на селото на местно и национално ниво в Стара Загора и в София.

„С влизането си в ЕС, България пое задължението да изпълнява европейското законодателство, включително в областта на водоснабдяването и санитарията. Това се отнася и за постигане изискванията на това законодателство в селата, където ресурсите са малки и недостатъчни, а изоставането е огромно,” каза Диана Искрева от „Земя завинаги“. По думите й хората в селата са в неравностойно положение и изискванията на законодателството на европейския съюз не са спазени.

През октомври 2014 всяко от трите села ще има разработени стратегия и план за действие с готовност за създаване на проект и започване изграждането на цялостна санитарна система на селото.

Публикувано от: novinata.bg