f66b9d64c87b3e3a784f79585932a067

Още двама лекари ще получат подкрепа от Общински фонд „Здраве“ в Добрич

Днес, на свое заседание Управителният съвет на Общински фонд „Здраве“ одобри поредните две кандидатури за подпомагане от фонда. Желанието на двамата млади специалисти е да им бъдат отпуснати средства съответно за възстановяване на месечни такси в общинска детска ясла и детска градина, за възстановяване на такси за участие в основни курсове за придобиване на специалност и на средства за пътно-транспортни разходи.

Според заложените в Правилника за работа на фонда разпоредби, всеки заявител може да кандидатства едновременно за няколко от формите на финансово и социално-битово подпомагане.  Припомняме Ви, че заявленията за кандидатстване вече могат да бъдат подавани и по електронен път, на имейл адрес: dobs@dobrich.bg.

Публикувано от: novinata.bg