40430

Представители на израелската компания IAI посетиха Габрово

На кратко работно посещение в Габрово бяха представители на израелската компания IAI, които преди време изготвиха Анализ за необходимостта от въвеждане на обучение в Технически университет – Габрово за подготовка на техници и авиационни инженери.

Въз основа на подписан Меморандум за сътрудничество между IAI и ТУ – Габрово в областта на електрониката и машинното инженерство за подготовка на кадри за авиационнната индустрия и серия от проведени срещи в Министерство на икономиката, Техническият университет ще започне процедура пред Националната агенция за акредитация и оценяване на висшите училища за въвеждане на две нови специалности – за авиационни техници и инженери в образователно – квалификационната степен бакалавър и в центъра за следдипломна квалификация.

Коментарът на директора на подразделението по маркетинг и бизнес развитие в IAI, г-н Ицхак Фелшер е, че според направения преди около година Анализ, търсенето на квалифицирани кадри за авиоиндустрията в световен мащаб е нараснало още повече, което ще постави университета в съвсем нова позиция. В следващите месеци предстои интензивна работа между двете страни по дискутиране и хармонизиране съдържанието на учебните програми, подготовката на тяхното въвеждане и стартирането на обучение за обучители в местния университет. 

Публикувано от: novinata.bg