image001

Всеобхватният подход по отношение на граничния контрол, миграцията и убежището е от ключово значение

В рамките на участието си в неформално заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер потвърди необходимостта  от прилагане на всеобхватен подход  по отношение на въпросите на граничния контрол, миграцията и убежището, както беше подчертано и от държавните и правителствени ръководители на срещата на Европейския съвет в края на м. юни. Той  призова към единен, координиран и комплексен европейски отговор, който да надгради постигнатото през последните години. Зам.-министър Бернер изрази категорична подкрепа за продължаване на целенасочените и координирани усилия за противодействие на трафика на мигранти, в тясно сътрудничество между държавите членки и с европейските агенции и трети страни. В областта на полицейското сътрудничество Милко Бернер подчерта важността от засилване на диалога и взаимното доверие между гражданите и полицията, за целите на превенцията и борбата с престъпността.

Неформалното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ се провежда днес в Инсбрук, Австрия. Срещата е организирана от Австрийското председателство на Съвета на ЕС и в нея участват министрите на вътрешните работи на държавите членки и асоциираните към ЕС страни, еврокомисари, представители на европейските агенции. Предмет на дискусията са  защитата на външните граници на ЕС, миграционната ситуация, изграждането на устойчива на кризи Европейска система за убежище, борбата с контрабандата на мигранти и засилването на диалога между полицията и обществото.

Публикувано от: novinata.bg