zx860y484_2481658

Проектът за Национална стратегия за развитие на културата ще бъде представен за обществено обсъждане

 Силно се надявам до октомври да можем да завършим този нелек процес. Това заяви от парламентарната трибуна министърът на културата Боил Банов.  Към настоящия момент са налице актуализирани разработки и са формулирани основни стратегически цели за общия документ.

 Министърът обясни, че междуведомствената работна група по изготвянето на стратегията е формирана в края на юли 2017 г. В хода на работа са разгледани налични материали от минали години и е установена липса на разработки в отделни сектори на културата. „Това наложи събиране на информация, анализ и създаване на изцяло нови текстове“, обясни министърът.

 По думите му непрекъснато изникват външни обстоятелства, които налагат прецизиране и актуализиране на SWOT-анализа, върху който се гради стратегията. Като пример министър Банов посочи вчерашният неуспешен опит да се гласува мандат на Европейския парламент за започване на преговори по проекта за Директива относно авторското право в цифровия единен пазар. По думите му случилото се запази неяснотата по отношение на перспективите пред опазването на културното наследство, гарантирането на по-справедливи възнаграждения за авторите и изпълнителите, задълженията на интернет платформите като ползватели на защитено съдържание и механизмите за договаряне на права върху аудиовизуални произведения.

Публикувано от: novinata.bg