350px-Palais_Garnier._December_5_2010

Майсторският клас организи T.H.E.A.T.E.R.

Европейска мрежа за креативност и иновации е домакин на поредица от събития в рамките на проекта „T.H.E.A.T.E.R. – Обмен на традиционни практики в сценографските занаяти в Европа“.

Проектът е съфинансиран от програма Еразъм на Европейската Комисия и е с 20-месечен период на реализация.

Международният консорциум на проекта е координиран от  Osservatorio dei Mestieri d’Arte, асоциация с нестопанска цел, базирана във Флоренция и ангажирана със защитата на художествените занаяти и сертифицирането на занаятчийски работилници. Останалите членове на консорциума са „Teatro della Toscana“ с „Teatro della Pergola“ създаден през 1652г. и функциониращ като международен център за театър, изпълнителски изкуства и култура; Центърът за тренинг и иновации „Spazio Reale“ от Campi Bisenzio, Флоренция; Парижката академия за приложни изкуства ENSAAMA École Nationale Supérieur des Arts с повече от 700 студенти и 150-годишна история; както и базираната в Пловдив Европейската младежка мрежа за креативност и иновации. Пловдивският Драматичен Театър „Н.О.Масалитинов“ е асоцииран местен партньор в проекта и е домакин на майсторския клас и част от фестивалната програма.

Местните събития по проекта ще се провеждат в Драматичен Театър и Баня Старинна Пловдив, а Ръкоделницата в Капана ще предложи работно ателие по изработване на декори по технологията плъстене.

Проектът цели развиването на платформа за обучение и сътрудничество между млади сценографи в Европа, за да превърне света на театъра и приложните театрални изкуства в атрактивна професия за младите европейци.  Една от основните цели  на проекта е да се привлече интереса на младите хора към някои професии, които са изложени на риск от изчезване, особено в онези страни, където традицията е дълбоко вградена в занаятчийството.

Майсторският клас, организиран от T.H.E.A.T.E.R. ще се проведе от първи до шести юли 2018 г. в Пловдив, обучавайки 20 младежи от България (Професионална гимназия по приложни изкуства в Смолян), Франция (ENSAAMA) и Италия (Teatro della Toscana), интересуващи се от сценография и костюмография.

На 4ти юли 2018 г местните фестивални събития по проекта ще се включат и ученици от гимназии в град Смолян и Пловдив, които ще работят по собствен проект в рамките на темите по проекта. Към тях ще се присъединят и ученици и студенти от Турция и Гърция. Очакват се около участника във фестивалната програма.

Координатор на проекта за България – Борислава Мария Даскалова:  + 359 (0) 896499698.

Ръководители на Майсторски клас – Константин Вълков и Томиана Томова

Асистент на Майсторски клас и връзка с медиите – Ина Попова

Експерти от Ръкоделницата: Яна Бойкова, Нако Цветашки, Диана Бойкова, Ярослава Бикова.

Пресконференция – 04.07.2018 в Драматичен Театър – Пловдив, 17 ч.

Фестивални събития – от 04 до 06 юли 2018 г. в Драматичен театър Пловдив и Баня Старинна.

Публикувано от: novinata.bg