0c6ef9035895055da4b39878a67edb55

Състоя се конференция „Културно наследство в Европа: връзка между минало и бъдеще“

Зам.-министър Румен Димитров участва в конференцията на високо ниво на тема „Културно наследство в Европа: връзка между минало и бъдеще“. Събитието се проведе във вторник в Брюксел и е по инициатива на председателя на Европейския парламент Антонио Таяни в сътрудничество с парламентарната комисия по култура и образование.

„Културното наследство като споделен ресурс и общо благо придобива все по-голямо значение за съвременна Европа в социален, икономически и собствено културен смисъл. През последните четири години постигнахме много, като големият успех беше определянето на 2018 г. за Европейска година на културното наследство. Миналата година беше изключително важна поради факта, че на заседанието си през декември Европейският съвет изрично призна ключовата роля, която културата и културното наследство играят в изграждането на приобщаващи и сплотени общества, както и за поддържането на конкурентоспособността на Европа“, заяви зам.-министър Димитров.

В обръщението си той поздрави Eвропейската комисия за нейното предложение за запазване като отделна програма „Творческа Европа“ и за увеличаване на бюджета ѝ. „Това ясно показва, че културата е важна за бъдещето на ЕС“, каза още зам.-министър Димитров.

Конференцията „Културно наследство в Европа: връзка между минало и бъдеще“ е част от проявите, с които се отбелязва Европейската година на културното наследство.

Събитието има за цел да повиши осведомеността за социалното и икономическото значение на културата и наследството.

Политически лидери, политици и заинтересовани страни, както и известни художници, обсъдиха предизвикателствата на сектора по трите основни теми: културно наследство и европейска природа, опазване и популяризиране на културното наследство ои иновации и икономически потенциал на културното наследство.

Публикувано от: novinata.bg