734d62c2a36c905c2fae761cc001208a

В Силистра обновяват детски площадки

В списъка за обновяване на детски площадки са включени 18 места за игра, намиращи се в различни райони на междублокови пространства в града. Това са първите детски площадки, които ще бъдат приведени според Наредба №1 /“Наредба №1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра“/- оборудвани с пейки за отдих, кошове за смет, ще бъдат поставени ударопоглъщащи настилки, нови съоръжения за игра, информационни табели и ограждения. 
Д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра и екипът от експерти:инж. Тихомир Борачев- зам.-кмет „Устройство на територията“ и нач.-отдел“ Инвестиционно проектиране и околна среда“ – Весела Тодорова инспектираха 18-те площадки за игра. На всяка от инспектираните детски площадки ще бъдат направени промени, съгласно Наредбата. 
На всяка площадка има съоръжения и катерушки, които се нуждаят от ремонт, укрепване и цветово освежаване, въпреки че са от новото поколение игрушки.
Голям процент от детските съоръжения са създадени или монтирани преди много години. Това ги прави морално и материално остарели, негодни за ползване. Констатирани са и щети по настилката. Комисията констатира и сравнително нови съоръжения, които са надраскани и начупени. Заобикалящите пространства, около площадките са замърсени с битови отпадъци, а на места и обрасли с трева. Много от пейките са счупени или са с липсващи елементи.
С цел предотвратяване на инциденти е наложително някои от детските съоръжения да бъдат премахнати, поради амортизацията им и с цел опазване сигурността на децата- е мнението на комисията формирана от общинската администрация.
При срещата с живущите в квартала, хората изказваха мнение по всички възможни решения за постигане на хармонична среда в междублоковите пространства. По време на огледите, жители изявиха желание да помогнат за възстановяване на площадките с доброволен труд. При подадена заявка до Общината от граждани или фирми администрацията ще осигури необходимите материали (бои, четки, дъски и свързващи елементи) и проекти или специалисти по различните ремонтни дейности.
Необходимо е да предприеме процедура по ситуиране на детските площадки и включването им като обекти и места за игра на картата на града.
За дейностите са заложени в Бюджета на Община Силистра за 2018г. около 100 000.00лв. с ДДС. Предстои процедура за избор на изпълнител по ЗОП.

Публикувано от: novinata.bg