suzi site (19)

Султанка Петрова: Социалната икономика е механизъм, чрез който ще се подобри качеството на живот на хората в уязвимо положение

Социалната икономика е механизъм, чрез който ще се подобри качеството на живот на хората в уязвимо положение. Чрез нея хората имат възможност да бъдат инициатори на своя предприемаческа дейност, чрез която да постигнат реализирането на социални цели или да решат социален проблем. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова по време на откриването на Европейската конференция на тема „Социалната икономика като ефективен модел за социално включване“, която се провежда в периода 13-15 юни в к.к. Златни пясъци. Форумът е организиран от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания в партньорство с Националния алианс за социална отговорност.

Заместник-министър Петрова подчерта, че в управленската програма на правителството на България 2017-2021 г. е записано, че приносът от развитието на социалното предприемачество в страната трябва да стигне 2% от нейния брутен вътрешен продукт. В Плана за действие по социална икономика за периода 2018-2019 г. са изведени приоритети, свързани с по-доброто правно, статистическо и информационно осигуряване на социалната икономика. Посочена е необходимостта от по-добър достъп до финансиране на социалните предприятия, насърчаване и развитие на социалния маркетинг, създаване на партньорства. За да се постигнат тези цели е необходима цялостна екосистема, която да обезпечи адекватно съвременните условия за функциониране на социалните предприятия, каза заместник-министър Петрова.

Тя обърна внимание, че най-същественият пример за постигане на устойчиви резултати е подготвеният от Министерството на труда и социалната политика проект на Закон за предприятията от социалната и солидарна икономика. Това е изцяло нов закон, разработен на основата на концепцията за ролята и приноса на социалните предприятия за постигане на икономически и социално приобщаващ растеж, каза Петрова.

Заместник-министърът добави, че за да бъдат разпознати от обществеността, социалните предприятия се нуждаят от подкрепа и публичност. В тази връзка МТСП организира всяка година конкурс за иновации в подкрепа на социалната икономика и награждава иновативни предприятия и организации, които допринасят за развитието на социалната икономика. Социалната политика е кауза, възможност и предизвикателство. Тя изисква отдаденост и се гради на ценности като равенство, социална справедливост и солидарност, добави Петрова.

Публикувано от: novinata.bg