o-CYBERSECURITY-facebook-1170x520

ЕП настоява за по-силна киберотбрана в ЕС и по-тесни връзки с НАТО

Новите хибридни заплахи налагат подсилването на киберзащитата на ЕС с екип за бързо реагиране в киберпространството и по-тясното сътрудничество с НАТО, отбелязаха евродепутатите в сряда.

В резолюцията за киберотбраната, приета с 476 гласа „за“ срещу 151 „против“ и 36 въздържали се, се отбелязва, че Русия, Китай и Северна Корея, но и недържавни участници, са извършвали злонамерени кибератаки срещу критична инфраструктура в ЕС, участвали в кибершпионаж и масовото наблюдение на гражданите на ЕС, провеждали са дезинформационни кампании и са отнемали интернет достъп (напр. Wannacry, NonPetya).

По-тясно сътрудничество в областта на киберотбраната

Евродепутатите подчертават, че фрагментираните отбранителни стратегии на Европа я правят уязвима за кибератаки. Те настояват държавите членки на ЕС да повишат способностите на въоръжените си сили да работят заедно и да засилят сътрудничеството си в киберпространство съвместно с НАТО и други партньори .

Това би довело до повече съвместни киберупражнения, обучения и обмен на военни, набиране на специалисти по киберкриминалистика, както и подобряване на експертните познания в областта на киберотбраната за мисиите и операциите на ЕС.

Евродепутатите приветстват два нови киберпроекта в рамките напостоянното структурирано сътрудничество (PESCO): платформа за обмен на информация за киберинциденти и екипи за бързо реагиране в киберпространство. Те се надяват, че това ще доведе до създаването на европейски екип за бързо реагиране в киберпространство, който да координира, открива и противодейства на колективните киберзаплахи.

Отношенията между ЕС и НАТО

В отделна резолюция относно отношенията между ЕС и НАТО, одобрена с 411 гласа „за“ срещу 182 „против“ о с 57 „въздържали се“, евродепутатите подчертават, че нито една от двете организации няма пълния набор от инструменти, необходим, за да се справи с новите предизвикателства пред сигурността, които са все по-малко конвенционални и все повече хибридни.

В допълнение на подобряването на сътрудничеството в областта на киберсигурността евродепутатите препоръчват стратегическите отношения с НАТО да се фокусират върху стратегическата комуникация, осведомеността за заобикалящата среда, обмена на класифицирана информация, прекратяването на незаконната миграция и премахването на пречките пред бързото движение на военен персонал и ресурси в ЕС.

 

Цитати

Докладчикът по киберотбраната Урмас Пает (АЛДЕ, Естония) отбеляза: „Успешна кибератака може да превърне атомна електроцентрала в атомна бомба или да причини хаос в болници, излагайки на риск живота на хората. За да се защитим от такива атаки трябва да укрепим киберотбранителните си способности чрез засилено сътрудничество между държавите членки, ЕС и НАТО“.

Йоан Мирча Паску (С&Д, Румъния), зам.-председател на ЕП, отговарящ за връзките с НАТО и ОССЕ, подчерта: „След анексирането на Крим през 2014 г. сътрудничеството между ЕС и НАТО се ускори, като днес обхваща не по-малко от 74 общи действия. Контролът върху хибридните заплахи, борбата с кибератаките, изграждането на устойчивост, борбата с тероризма, подобряването на сътрудничеството в мисии и операции, както и военната мобилност представляват конкретни области за по-нататъшно сътрудничество“.

Ева Майдел (ЕНП, България) коментира: „Кибератаките са безпрецедентна форма на престъпление, защото те засягат много държави в един и същи момент. Видяхме примери като WannaCry, NotPetya и др. през изминалата година, които ясно показват необходимостта от сътрудничество и глобален подход. Приветствам резолюцията на Европарламента за повече сътрудничество с НАТО в тази насока и вярвам, че колаборацията между държавите и институциите не трябва да се забавя поради бюрокрация или пасивен отпор – необходими са навременни и конкретни обучения на персонала, обмен на практики и информация, за да предотвратяване, идентифициране и разследване на кибератаките.“

Публикувано от: novinata.bg