640-420-spravka-za-remontnite-dejnosti-na-teritoriiata-na-obshtina-gabrovo

Справка за ремонтите в Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците „Бачо Киро“, „Радичевец“ и „Гимназиална“ и село Дебел дял.

Във връзка с намаления дебит на местните водоизточници и по предложение на кметския наместник, от 21.05.2018 г. се въвежда режим на водоподаване на село Кози рог – висока зона до възстановяване на дебита. Вода ще има в събота, неделя и сряда. В останалите дни от седмицата вода няма да се подава. Пускането и спирането ще стават в 09.00 ч. сутринта.

В периода 11.06.2018 г. – 15.06.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Габрово, село Драгановци – част от абонатите които се захранват от трафопост ТП 2 Драгановци.

В периода 11.06.2018 г. – 15.06.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово, кв. Кряковци.

На 13.06.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Габрово, Булевард „Никола Вапцаров“ от № 104 до № 164, № 17 до № 41, улица „Здравна“, „Камчия“, „Козещица“, „Палатките“, ул. Сукайка, ул. „Борущица”, ул. „Узана”, ул. „Чукара”, ул. „Мазалат”, ул. „Слънчев бряг”, ул. „Рачев кладенец”, ул. „Спасета”, ул. „Брегът”, ул. „Бръшлян”, ул. „Теофана Крил”, ул. „Язовирна” квартал „Недевци”, „Лютаци”, „Радецки”, селата Руйчевци, Стомонеци, Малуша, Баевци, Зелено дърво и местността Узана и връх Шипка.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч. в районите на община Габрово, „Централен Балкан”, „Лаборатория за калибриране на средства за измерване на геометрични величини”, „Узана 99” и СБАЛ по Белодробни болести – Габрово ЕООД.

На 18.06.2018 г. от 15:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово, Иванили, с. Парчевци, с. Бобевци, с. Бекрии, с. Седянковци, с. Ветрово, с. Бялково, с. Спанци, с. Сейковци, с. Козирог, с. Влайчевци, с. Живково и с. Здравковец, с. Шарани, с. Банковци, с. Гръблевци, с. Солари, МТП” ВЕЦ Пеев” в районите на „Тончевци”,ТП „Габро”, ТП ”БКС”, МТП”Айви”, ТП „Петрол”, ТП „Канални Води” , ТП „Хлораторно”, БКТП „Атланта Импекс”, и фирмите захранващи се от тях: тези намиращи се в Северна индустриална зона на гр. Габрово – „Дамар”, „Айви Блажев”, „Габро”, „Димас”, ”Боби стил”, „Брама”, „Атланта инпекс”, „БКС”, „Петрол”, „БКС” с. Кметчета, с. Костенковци, с. Карали, с. Велковци, с. Лесичарка, с. Драгомани, с. Стойчевци, с. Раховци, с. Мичковци, с. Узуни, с. Старилковци, с. Междене и Аероклуба в с. Междене.

В периода 21.06.2018 г. – 22.06.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Габрово, селата: Чарково, Потока, Езерото, фирма „ЕТЪР” ООД.

Публикувано от: novinata.bg