phplvkh9d_800x_

В София започна среща на Бюрата на програмите „Творческа Европа” и „Европа за гражданите”

В Националната галерия „Квадрат 500” днес започна неформалната среща на Бюрата на програмите „Творческа Европа” и „Европа за гражданите”. В рамките на два дни ще бъдат обсъдени всички актуализации и развития, свързани с програмата за финансиране „Творческа Европа”, схемите за финансиране, както и съответните инициативи.

Участниците бяха приветствани от министъра на културата Боил Банов, а презентации, свързани с бъдещето на  програмите, представиха Барбара Геслер, Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура” на ЕК и Юта Кьонинг – Георгиадес (ЕК).

„Освен че тази среща се провежда в стратегически момент, в който се водят разговори за бъдещето на новата многогодишна финансова рамка, тя подчертава още веднъж важността на Европейската година на културното наследство 2018, подкрепена и от двете програми – „Творческа Европа” и „Европа за гражданите”, за повишаване на информираността за социалната и икономическа роля на културата и културното наследство. В противовес на някои отрицателни тенденции културата е доказала, че е сплотяваща сила, която може да обединява хората, а богатството, което носи културното многообразие в Европа, е и стимул за художествено творчество, както и основа за новаторство, иновации, творческо мислене, които могат да се прилагат в множество сектори”, подчерта в изказването си министър Банов. Той посочи, че съвременните социално-икономически предизвикателства изискват действия за заздравяване на връзките между и в рамките на нашите общности.

„Културата и културното наследство са източник на познание и взаимното разбирателство и притежават потенциала да бъдат една от движещите сили на този процес чрез насърчаване на чувството за принадлежност към общото европейско пространство и споделяне на общи европейски ценности. В това отношение Българското председателство смята, че сега е благоприятният момент за това на културата да се погледне като на дългосрочна перспектива и в контекста за дебата за бъдещето на ЕС, включително като движеща сила за интегрирането на Западните Балкани в европейското семейство. Позитивен сигнал по този въпрос беше  представеното от Европейската комисия предложение за новата многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. Смятам, че всички приветстваме предложението за запазване на „Творческа Европа” като самостоятелна програма с увеличен бюджет – ясен сигнал, че културата е ключов градивен елемент за бъдещето на Европейския съюз”, посочи още министърът на културата. Банов поясни, че програмата е важен инструмент за развитието на културния сектор и в България, защото позволява реализирането на качествени, иновативни културни продукти. Той акцентира и върху необходимостта от засилване на диалога с организациите, представляващи гражданското общество, а също и с младите хора на ЕС, с цел да се засили разбирането за приноса на европейската култура.

Програмата на срещата продължава с презентации на различни проекти с културно измерение, обсъждания на програмите за мобилност, на новата програма „Права и ценности” 2021-2027, на транснационални проекти. Във втория ден участниците ще се срещнат и с представители на фондация „Пловдив ЕСК 2019”.

Публикувано от: novinata.bg