thumb_770x0_АП-София_6

Софийска апелативна прокуратура чества 20 години от създаването си

Днес, във Военния клуб се състоя тържествено отбелязване на 20-годишнината от създаването на Апелативна прокуратура – София.

С „Добре дошли“ административният ръководител – апелативен прокурор Албена Вутова посрещна гостите на събитието – заместниците на главния прокурор – Пенка Богданова, Мария Шишкова, Ася Петрова, заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов, главният инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет Теодора Точкова, членове на ВСС, магистрати, както и съдебни служители.

2018 година е юбилейна за всички апелативни съдилища и прокуратури в страната. Те са възстановени по силата на Конституцията на Република България от 1991 г. и Закона за съдебната власт от 1994 г.

За рождена дата на Софийската апелативна прокуратура се приема 1 април 1998 година, който е първи работен ден за шестима прокурори и девет съдебни служители.

Двадесет години по-късно численият състав на прокуратурата е нараснал на двадесет и пет прокурори и тридесет и шест съдебни служители. Това се обуславя от увеличения в няколко пъти през годините обем на работа, съответно и натовареността на прокурорите и съдебните служители в АП – София. За сравнение през 1999 година, която е първата цяла календарна година в дейността на САП, са постъпили 2480 преписки, от които 1737 са решени по същество с мотивирано постановление или резолюция. По отчетни данни за 2017 година общият брой на наблюдаваните преписки от прокурорите е 5 361, от които 5 281 са решени.

Съдебният район на прокуратурата, определен с Протокол № 1 от 14.01.1998 на Висшия съдебен съвет, е най-големият апелативен район в България. Той обхваща 28 % територията на страната, с административно обособени осем области и 84 общини, като общо населените места са 1358.

 Административният ръководител на Апелативна прокуратура – София Албена Вутова връчи почетни плакети с логото на САП на шестима магистрати и съдебни служители. „Всички вие с труда си и с достойното си поведение сте оставили траен отпечатък в Апелативна прокуратура – София и сте пример за нас“, подчерта госпожа Вутова. Сред отличените са прокурорите Валя Начева, Лъчезар Маринов, Вичо Вичев, Красимир Кожухаров, приключил трудовата си кариера в съдебната система през 2013 г. именно в САП, и бившите съдебни служители – Иванка Мартонина и Мариана Зарева.

Официални поздравления по случай двадесетгодишнината от създаването на Софийската апелативна прокуратура поднесоха Пенка Богданова, заместник на главния прокурор към ВКП, Евгени Стоянов, заместник-министър на правосъдието, Евгени Диков, член на Висшия съдебен съвет, Теодора Точкова, главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Те връчиха почетни плакети на административния ръководител на САП Албена Вутова.

Поздравителни адреси за тържеството бяха получени от Даниела Дончева, председател на Софийския апелативен съд, административния ръководител на Районна прокуратура – Дупница Даниела Гюрова и от Аделина Атанасова, административен ръководител на Районна прокуратура – Перник.

Музикални поздрави за гостите на тържеството бяха поднесени от талантливите ученици в Националното музикално училище „Професор Любомир Пипков“ Мария Атанасова и Кай Орлинов.

Публикувано от: novinata.bg