photo_verybig_160733

Демонстрация на екипите на БЧК за действия при наводнение

Българският Червен кръст ви кани на демонстрация на екипите на БЧК за действия при наводнения, която ще се проведе на 11 юни 2018 г. в района на Кресна. Ще наблюдавате спасяване в бързо течащи води, работа със спасителни въжета и преминаване на река, действия по издирване, оказване на помощ и евакуация на пострадало население.

Демонстрацията е в рамките на тренировъчен курс в периода от 8 до 12 юни 2018 г. на територията на гр. Кресна с членове на доброволните екипи на БЧК за действие при наводнения от цялата страна.

Курсът се  провежда по поречието на река Струма на територията на Кресненското дефиле при полеви условия. В него участват  доброволци от областните организации на БЧК – членове на звената за действия при наводнения, както и експерти от дирекциите „Мениджмънт на бедствията” и „Водноспасителна служба”.

Публикувано от: novinata.bg