85830c1ec1ad40d7d29c06e5d1f9cf03fadfed00

При наличие на ограничен публичен ресурс е важно да насърчаваме инвестиции и частен капитал за реализирането на обществено значимите проекти

Важно е да съобразяваме инвестициите със спецификите на регионите и да създаваме механизми за привличане на частен капитал, когато разполагаме с малки публични средства. Целенасочената политика за развитие на регионите изисква насърчаването на устойчиви публично-частни партньорства и формирането на фондове, които да привличат допълнителни финансови средства.

Това каза днес заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова на дискусионен форум „Инвестиции и инфраструктура в Северна България“, организиран от Камарата на строителите в България и председателя на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент Искра Михайлова.

По време на събитието бяха обсъдени актуални въпроси относно настоящи и бъдещи инвестиции в инфраструктурата на Северна България, трансграничното сътрудничество, строителни и ремонтни дейности, публично-частни партньорства, потенциалът и перспективите за строителния бранш, както и регионалната политика на Европейския съюз.

Близо 1,6 млрд. лв. са предвидените средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, които ще бъдат вложени в развитието на ВиК отрасъла в цялата страна. Тези инвестиции ще бъдат разпределени според нуждите на всеки регион, като средствата за намиращите се в Северна България обособени територии на Видин, Враца, Русе, Добрич, Силистра, Варна и Шумен ще бъдат общо 664 123 895 лв. „Близо половината от инвестираните от държавния бюджет средства в отрасъла през 2017 г. са били в Северна България. За 2018-та година ще бъдат повече от половината“, отбеляза регионалният заместник-министър.

            Тя информира, че в подготвяния от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Закон за ВиК ще бъде предвидено създаването на фонд, който ще привлича допълнителни средства за отрасъла и ще работи на регионален принцип. ВиК инфраструктурата изисква дългосрочна и интегрирана визия за управление с хоризонт 40-50 години, която да отчита демографските тенденции, икономическото състояние, опазването на биологичното разнообразие, природата, както и климатичните изменения, коментира регионалният заместник-министър. Същия подход възприехме и при разработването на Националната жилищна стратегия, която да създаде устойчив и дългосрочен модел за обновяване на жилищните сгради в България. Важно е да се намери подход, по който сградите да капитализират ефектите, за да се ползваме повече от икономическите резултати, допълни още Крумова.

На кръглата маса присъстваха и заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков, представители на строителния бранш от Северна България, на областни администрации, местни власти и неправителствени организации.

Публикувано от: novinata.bg