8b0d6949b6c438647c1370ae114911f2

Тържествено събрание на РУ – филиал Силистра

Поздрави към успехите на преподаватели и студенти от Филиала поднесоха доц.д-р Теменужка Богданова- директор, проф. д-р инж. Пламен Кангалов- зам.-ректор, кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов, зам.-областният управител Стоян Бонев и зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ г-жа Денка Михайлова. 
На церемонията бяха поднесени поздравителни адреси от председателя на общинския съвет д-р Мария Димитрова, от областния управител Ивелин Статев, от РБ“Партений Павлович“ , от д-р Габриела Миткова- РУ на МОН, от ОДК, от училища и детски градини. 
За участието си в „Българската Коледа“ Студентският съвет получи грамота от президента на Република България Румен Радев.
Подаръци и грамоти получиха: отличникът на випуска е Нели Чешмеджиева от специалността „Педагогика на обучението по български и английски език“ с успех 5,97. Калинка Спасова – студентка в специалност „Педагогика на обучението по физика и информатика“, е с награда от кмета на община Силистра д-р Найденов за „Студентка майка-отличничка на випуска“.
Д-р Найденов поздрави всички присъстващи „Поднасям благопожелания за здраве, за да продължите да водите дейността си всеотдайни и вдъхновени. 
Желая на Вас и Вашия академичен екип, на преподавателите и студентите постигнати високи цели в образованието и реализацията на младите хора.“
След тържественото събрание бяха открити две изложби посветени на: вестник „Студентска искра“, който има своята 60 годишна история и 5 години от създаването на Учебно- изследователска лаборатория „Културно- историческо наследство“.

Публикувано от: novinata.bg