obshtinalovech1505181

Резултати от конкурсната сесия на общински фонд „Култура“ – Ловеч

Съгласно Раздел III „Финансиране на инициативи на Общински фонд Култура“ от Правилника за функциониране на Общинския проектен фонд, приет с Решение № 937/30.04.2015 г. на Общински съвет – Ловеч, Експертният съвет на ОФ „Култура“ одобрява за финансиране следните проектни предложения:

Нека ти разкажа приказката „Неродена мома“ на Ловчанско читалище „Наука-1870 г.“ – 565 т.

С България в сърцето“ на НЧ „Зорница 2010 – Нено Щрегарски“ – 560 т.

Ловчански приноси“ на Пенка Чернева – 550 т.

Жътва“ на НЧ „Христо Ботев – 1927 г.“ село Горан – 415 т.

Съгласно чл. 27 от същия раздел, в десет дневен срок от обявяване на резултатите на сайта на Община Ловеч, Експертният съвет прави предложение до Кмета на Общината за сключване на договори с одобрените организации или творци.

Публикувано от: novinata.bg