f 1

Форум за малкия и среден бизнес се проведе в Община Ловеч

Форум в подкрепата на малкия и среден бизнес се проведе на 18 май в Община Ловеч, като беше фокусиран върху Северозападния район и възможностите за неговото финансиране. Важен факт е, че това стана по време на българското европредседателство.

Срещата откри заместник-кметът на Община Ловеч Венцислав Христов, който подчерта, тя е пряк резултат от сключеното рамково споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове (ОБК), и Община Ловеч. „Обръщаме изключително внимание на тази тема, защото на нашата територия малкият и среден бизнес е водещ“, подчерта Венцислав Христов.

Европейските програми, които се управляват директно от Брюксел, са над 450 с над 800 вида субсидии, но у нас са популярни 20-30 на брой. А ние трябва да кандидатстваме и да усвояваме тези евросредства, защото те са генерирани и от нашите пари“, каза в началото на срещата Веселин Халачев, председател на Обединени Бизнес Клубове.

У нас, пък и в цяла Европа, 99.8 процента от структурата на икономиката се заема от малки и средни предприятия. Само микропредприятията, които имат до девет члена, формират 92 процента от БВП. И Европа набляга на това. Младежкото предприемачество, младежката трудова заетост и политиките за малък и среден бизнес – това са основните политики дори за бюджет 2018 г. за Европейската комисия.“

В работата форума се включиха и експерти като доц. д-р Валентина Маринова от Обединени Бизнес Клубове, представители на регионалните структури и други.

Публикувано от: novinata.bg