????????????????????????????????????

Росица Димитрова: Превенцията на насилието над деца и лица с увреждания е приоритет на МТСП

Темата за насилието над деца и хора с увреждания е изключително важна както за България, така и за цялата световна общност. Много по-ефективно е да инвестираме в превенция на насилието и в разработването на адекватни мерки за предотвратяването му, отколкото да се опитваме да преодоляваме последиците от него. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова по време на дискусия за насилието над хора с увреждания и защита на техните права с участието на британски експерти. Събитието е организирано от Алианс за защита от насилие, основано на пола.
 
В изказването си тя посочи, че предизвикателствата и заявената политическа воля в правителствената програма са свързани с продължаването на процеса на разширяване на мрежата от социални услуги в подкрепа на децата и пълнолетните хора с увреждания и техните семейства. По време на дискусията зам.-министър Димитрова запозна участните с Плана за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа в периода 2018-2021 г. Документът очертава модела за извеждане на хората с увреждания от големите институции чрез предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите. Основните целеви групи в плана са хората с психични разстройства, интелектуални затруднения, деменция и възрастните хора, зависими от грижа. 
 
Едно от предизвикателствата пред нас е до 2021 г. да бъдат закрити 10 институции за пълнолетни хора с увреждания, от които ще бъдат изведени близо 800 лица. На тях ще им бъде направена прецизна оценка от експерти, която ще даде реална картина на техните конкретни потребности, каза зам.-министър Димитрова. Тя подчерта, че е изключително важно моделът на нагледната достъпност, позволяващ по-лесно общуване с лица с комуникационни, психични и умствени бариери, да бъде разпространен сред екипите от специалисти, които работят с хора с такива затруднения.

Публикувано от: novinata.bg