site (66)

Росица Димитрова: Ще разчитаме на предложенията на всички партньори за изготвяне на новия Закон за хората с увреждания

Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова присъства на тържество по повод честване на 105 години от учредяване на сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“. Организацията е призната от Министерски съвет за национално представителна и е член в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.
 
Изключително много ценя становищата и предложенията на всички партньори при подготовката на новия Закон за хората с увреждания. Това е важна политика както за цялото европейско семейство, така и за България. За мен е чест да присъствам на честването на 105-ата годишнина от създаването на сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“, което е партньор, на когото можем да разчитаме за преодоляване на предизвикателствата в социалната сфера, заяви зам.-министър Димитрова.
 
Смятам, че широкото партньорство, което имаме както с национално представителните  организации на и за хората с увреждания, така и с другите граждански организации и институции, ще ни позволи на базата на натрупания вече опит да анализираме всички проблеми. На тази основа ще можем да предложим текстове в закона, които да създадат условия за реална интеграция на хората с увреждания, добави зам.-министър Димитрова.

Публикувано от: novinata.bg