UNICEF_ForEveryChild_White_Vertical_RGB_ENG

Гарантирането на правата и благосъстоянието на всички деца е основен приоритет в сътрудничеството между България и УНИЦЕФ

Правителството одобри План за изпълнение на програмата за сътрудничество между България и Фонда за деца на ООН (УНИЦЕФ) за периода 2018-2022 г. Основната цел на документа е да подкрепи усилията за гарантиране на правата и благосъстоянието на всички деца, включително тези в неравностойно и уязвимо положение, така че те да развиват своя пълен потенциал в едно приобщаващо и закрилящо общество. Одобрен беше и работен план за изпълнението на програмата в периода 2018-2019 г.

Основният фокус в двата документа е поставен върху ранното детско развитие, приобщаващото предучилищно и училищно образование, превенцията на насилието и защитата на жертвите, както и достъпа до правосъдие за всички деца.

Част от очакваните резултати до 2022 г. са децата, особено тези в най-неравностойно положение, да растат в обгрижваща семейна и социална среда, да посещават училище и да се ползват от подобрени приобщаващи образователни политики, а социалните услуги, системата за закрила на детето и правораздавателната система по-ефективно да предотвратяват насилието и да защитават децата-жертви.

Публикувано от: novinata.bg