Image_6504523_126

Милка Христова: Бюджетът на СО има нужда от нови приоритети – насочването на повече средства към районите

Очакваните затруднения с придвижването в София на 16-ти и 17-ти май.

    Милка Христова заяви, че случващото се в момента е било предвидимо и очаквано. Тя изрази надеждата си, че компетентните органи, които по закон са длъжни да осигурят нормалния трафик, ще изпълнят своите задължения.„Неизбежно ще бъдем ограничавани в движението си през следващите два дни, това го изискват и мерките за сигурност, но пак казвам, надявам се при една взаимна толерантност и търпимост минимално да се пречи на нормалния ритъм на живот в столицата!“, призова общинският съветник.

Ремонтът на „Граф Игнатиев“ и бъдещето на книжния пазар.

     Милка Христова обясни, че ремонтът е бил дълго отлаган, а сроковете, в които трябва да се осъществи, са изключително кратки. Тя подчерта, че за нея най-важно е ремонтът да бъде извършен качествено, защото е ясно, че тегобите и неудобствата са неизбежни. „Искрено се надявам, че това, което ще получим като краен продукт, няма да е това, което за съжаление се превърна в практика в Столична община, а именно ремонт на ремонта и лошо извършени строително-монтажни дейности. Всички ние очакваме да видим един обновен площад с нова визия. Очакваме да бъде възстановен книжният пазар, изрично отварям тази скоба, тъй като съдбата на книжния пазар вълнува всеки софиянец, който уважава книгата и който малко или много емоционално е свързан с това култово място за книгата в София!“, категорична бе Милка Христова. Тя уточни, че големият спор тук е дали учебникът е книга, защото на площада ще се продават книги, но не и учебници. Общинският съветник изрази несъгласието си с тази теза, тъй като според нея учебникът е една от най-ценните книги, а книжният пазар с годините се е превърнал в мястото, където всеки родител би могъл текущо през годината да намери необходим учебник. Затова би било добре Столична община да преосмисли своето решение.

Разпределението на бюджета на Столична община за текущите ремонти.

   Милка Христова обясни, че заедно с колегите й ще следят сроковете и качеството на изпълнението. Разбира се може да имат и претенции по отношение на графика, по който се извършват. Според нея лятото наистина е най-удобният сезон, но трябва да се помисли дали такова масирано затваряне на улици е най-добрият вариант, или може да се помисли за по-облекчен график, а ремонтите да бъдат разположени по-пропорционално във времето.

   „Инвестициите са насочени към ремонтите в централната част на столицата, обаче гражданите от жилищните квартали протестират заради липсата на инвестиции в техните жилищни райони. Пропорционално ли се инвестира в центъра на града и периферията, или периферията остава пренебрегната и софиянци се чувстват ощетени, че техните данъци не отиват по предназначение?“, попита водещатаДеница Гацинска. Милка Христоваотговори, че това е точно така. Тя продължи, че още преди повече от 5 години от БСП са извели тезата, че София се развива на две скорости – София на жълтите плочки и София на крайните квартали. Тази теза до момента остава необорена, въпреки че в началото на сегашния мандат Йорданка Фандъкова е обещала повече средства да се отделят за кварталите, защото централната инфраструктура в голяма степен е ремонтирана. Общинският съветник подчерта, че с 38 милиона лева, отделени за улична инфраструктура, няма как да се постигне желания ефект.

   Милка Христова подчерта, че до голяма степен проблемите идват и от политиката, която се води за ремонт на вътршнокварталните улици – на пълнене на дупки. Това не води до трайни резултати. Тя обясни, че КПД-то на една такава кръпка е една година. Това налага извода, че първо трябва да се отделят повече средства и второ – улиците да не се кърпят, а да се преасфалтират.

    Заместник-председателят на СОС коментира, че протестите на гражданите в „Орландовци“ и „Панчарево“ са напълно законни. Те са оправдани морално и икономически, защото това са райони, в които няма канализация, градският транспорт се движи със закъснение, няма изградени спирки. Има и проблеми със състоянието на спортните площадки, ако въобще има изградени такива. „Това означава само едно – трябва да има нови приоритети в бюджета на Столична община и бюджетът да бъде насочен предимно към районите!“, категорична бе Милка Христова. Тя обясни, че през тази година е бил направен опит бюджетът да се формира по нов начин, но за съжаление той е бил приет по старата технология. Той на практика е дело на администрацията, а СОС само узаконява разпределението. Било е направено предложение 20% от разходите в бюджета да се формират на базата на граждански обединения и етажните собственици в съответните райони, тоест самите граждани да определят приоритетно кои обекти в техните райони да бъда извършени. То също не е било прието, но БСП ще продължи да го отстоява, защото парите трябва да вървят след данъкоплатеца.

Правомощията на районните кметове.

    „Как се управляват столичните райони, какви са дейностите на кметовете, има ли ниши за корупция, какви са проблемите в „Младост“, Вие самата сте общински съветник от този район?“, попита водещата Деница Гацинска. Милка Христова отговори, че правомощията са записани в Закона за местната власт. Разбира се могат да бъдат делегирани правомощия от страна на кметовете на общините. Тя обясни, че районните кметове до голяма степен са ограничени в правомощията си, доколкото районите не са самостоятелни юридически лица, а второстепенни разпоредители. Това означава, че парите за регионите се разпределят от Столична община. До голяма степен районните кметове са трансмисия и изпълняват решенията на общинския съвет. Липсата на самостоятелен бюджет до голяма степен не позволява на районните кметове да водят самостоятелна политика. Това обаче не означава, че районният кмет не може да подобрява живота на гражданите в региона, защото от тяхната активност до голяма степен зависи какви средства ще бъдат насочвани към съответния район.Малка Христова изрази мнение, че тук става дума и за законодателна празнота. Тя продължи, че след като районните кметове са изборни длъжности би следвало да разполагат и със самостоятелен бюджет.

   Що се отнася до нишите за корупция, според заместник-председателя на СОС корупция може да се развива навсякъде, където длъжностното лице реши да бъде корумпирано. Такива възможности разбира се не липсват и сред районните кметове.

Проблемите в район „Младост“.

    Милка Христова обясни, че съществуват проблеми в „Младост“ – избраният кмет е бил задържан, заместник-кметът е в отпуск, а същевременно е подал молба за оставка. Ситуацията е още по-сложна, защото законът не предвижда този казус, който в момента е възникнал в района. Ние в момента сме в ситуация, в която нямаме нито прекратяване на правомощията, нито временно отстраняване, а имаме кмет в отпуск, който е в арест. „Това налага изключително творчество, много отговорност от страна на общинския съвет. На практика топката е в ръководството на Столична община и общинския съвет, надявам се да я отиграе добре, защото ситуацията в момента в „Младост“ е изключително напрегната. Там не се предоставят нормални административни услуги. Това е един огромен град от над 150 000 жители, който не заслужава ситуацията, в която в момента е поставен!“, категорична бе Милка Христова.

Бъдещето на Центъра по наркомании.

    „През септември изтича договорът за наем на Центъра по наркомании, който се намира на ул. „Пиротска“. Беше създадена работна група от МЗ, съвместно със Столична община, която да вземе решение къде да бъде преместен този център заради протеста на жителите. Какво решение ще се търси на въпроса?“, попита водещата Деница Гацинска. Милка Христова отговори, че Столична община е била собственик на имота, в който досега е развивал дейността си този център. Срокът на този договор за наем изтича през септември. Още в началото на година е отправено предизвестие към МЗ, че Столична община няма да продължи договора, което означава, че центърът трябва да търси друго място. Общинският съветник обясни, че поради наистина значимостта на проблема, с който се занимава институцията, са били отправени запитвания към районните кметове дали могат да предоставят места, където центърът да работи. Никой обаче не е откликнал, вероятно поради опасността от възникване на несъгласия от страна на гражданите. В момента търсенето на ново място е изцяло в прерогативите на МЗ, като Столична община няма да избяга от отговорността да съдейства за максимално доброто разрешаване.

   „А какво ще се случи на това място на ул. „Пиротска“, имате ли предложение за какви цели да бъде използвана самата сграда?“, попита водещата Деница Гацинска.Заместник-председателят на СОС отговори, че „БСП-лява България“ има идеи да се изгради детска педиатрична клиника, тъй като такова лечебно заведение в момента няма. „Очевидно е, че такава клиника е необходима, за да могата децата на София да получават квалифицирана и навременна медицинска помощ. Една от възможностите е именно изграждане на подобна клинка. Мога с удовлетворение да заявя, че тази наша идея намира одобрение както сред останалите политически групи, така и от Столична община. Ще се търси подходящо място, ще се търсят средства. Настоящият Център по наркоманиите е едно от възможните локации, където може да се разположи подобна клиника. Мисля, че Столична община има необходимия и кадрови, и икономически ресурс да построи подобна клиника и това да бъде нейния жест към най-малките ни граждани!“, завърши Милка Христова разговора си с Деница Гацинска в предаването „Какво работят за София софийските избраници?“ в ефира на Радио К2 

Публикувано от: novinata.bg