full_3ae1cb86-a37c-4a3b-843f-3825dddebaf2

EK предлага нови мерки в областта на сигурността

Тази седмица Европейската комисия предприе допълнителни стъпки, за да ограничи в още по-голяма степен полето на действие на терористите и престъпниците — като ги лиши от средствата, от които се нуждаят, за да планират, финансират и извършват престъпления.

По-конкретно Комисията предложи мерки, с които да се укрепи сигурността на картите за самоличност и да се ограничат документните измами, да се предостави достъп на правоприлагащите и съдебните органи до електронни доказателства и финансова информация, да се ограничи допълнително достъпът на терористите до прекурсори на взривни вещества и да се засили контролът върху вноса и износа на огнестрелни оръжия.

Публикувано от: novinata.bg