rilski-manastir

Днес е Международния ден за опазване на паметниците на културата и забележителните места

Министерството на културата поздравява с Международния ден за опазване на паметниците на културата и забележителните места – 18 април. На днешния ден отдаваме дължимото на наследството ни и на хората, отдадени на каузата за съхранението, управлението и социализирането му. България има своя дългогодишна история и стремеж за доближаване към световната практика чрез изготвяне на стратегии в областта и прилагане на добри практики. Затова специално благодарим на професионализма на българските специалисти и учени от различни сфери, които в сътрудничество с компетентните институции дават своя принос за опазване на културното наследство в България.

Темата на тазгодишния Международен ден за опазване на паметниците на културата и забележителните места е „Наследство за поколенията“. Тема, върху която следва да мислим всеки ден, защото нашето настояще е бъдещето на децата на България, което ни задължава да полагаме усилия за неговото възприемане, познаване и предаване на поколенията.

Неразделна и изключително важна дейност в политиките за опазване на изключителните образи на културното ни наследство, е обучението на младите хора в грижата и съхранението му. Образованието е най – добрият начин за това, чрез което ще дадем възможност за устойчиво развитие и предаване на знанията на бъдещите поколения. ЮНЕСКО предлага обширна Програма за образование за световното наследство с организирани различни инициативи като форуми, анимационни филми, лагери за доброволци, семинари и творчески работилници за учители и образователни инструменти.

Ако искате да научите повече за програмите за младежи, вижте интернет страницата на Програмата за образование за световното наследство на ЮНЕСКО: https://whc.unesco.org/en/wheducation/

Публикувано от: novinata.bg