obstina_pd-300x199

Община Пловдив работи по проекта за реконструкция на „Рогошко шосе“

Община Пловдив има сключен договор от края на месец март т.г. за проектиране на ремонта и реконструкцията на „Рогошко шосе“. Проектирането е разделено на два етапа. Първият включва основен ремонт на пътната артерия от моста на Адата до землището на град Пловдив. Дейностите предвиждат изграждане на ВиК мрежа, ново улично осветление, озеленяване, велоалея и поставяне на нова тротоарна настилка.

Пътят ще бъде проектиран и изграден, така че да отговаря на изискванията за преминаване на интензивен трафик от тежкотоварни камиони. В този етап се предвижда ремонт и запазване на съществуващите габарити, както и реконструкция на улицата, водеща към ПИМК и Дунапак.

Публикувано от: novinata.bg