Petkov 1

Министър Петков се срещна с Джост Корте, директор на главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ в ЕК

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков се срещна Джост Корте, главен директор на главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Двамата разговаряха днес в София в рамките на неформалното заседание на министрите на Европейския съюз по заетост и социална политика.

Основна тема в разговора беше докладът на Европейската комисия за напредъка на България в областта на заетостта и социалната политика, на базата на който ще бъдат съставени специфичните препоръки на ЕК към страната ни.

Макроикономическата ситуация в България е добра, състоянието на пазара на труда – също. През 2017 г. безработицата в страната се понижи до 6,2%. Намалява и младежката безработица, каза министър Петков. Той представи мерките и политиките на България за преодоляване на предизвикателствата, свързани с недостига на подготвени кадри и повишаването на квалификацията на безработните и заетите.

По време на срещата бяха обсъдени и политиките за продължително безработните, повишаването на доходите и ограничаване на сивия сектор.

Публикувано от: novinata.bg