????????????????????????????????????

Развитието на социалната икономика беше обсъдено на международна конференция

Възможностите за развитието на социалната икономика в Европейския съюз бяха обсъдени през първия ден на международната конференция „Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“, която се провежда в София на 16 и 17 април. Политици от Европейския съюз и от страните от процеса на разширяване, представители на международни организации, социални партньори и организации на гражданското общество обмениха мнения и опит за ролята на социалната икономика при справянето с някои от основните предизвикателства пред Европа – създаването на устойчиви и достойни работни места, подобряването на социалната справедливост за всички и намаляването на неравенствата.

„България решително застава зад каузата на социалното предприемачество и социалната икономика и провежда активни действия за подобряване условията, които в най-голяма степен ще благоприятстват нейното развитие у нас и в рамките на Европейския съюз и в региона“, каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на конференцията. Той подчерта, че социалната икономика обогатява и допълва общия спектър от социални политики, като интегрира предприемачеството, солидаризира обществото и постига измерими социални ефекти. „Необходими са целенасочени действия от правителствата и заинтересованите страни за изграждане на пълноценна среда за развитието на социалната икономика“, добави министър Петков.

В своето изказване зам.-министър Султанка Петрова подчерта, че трябва да говорим за глобално-планетарна екосистема, защото социалната икономика предлага решения на голяма част от глобалните и социалните проблеми. „Социалната икономика се превръща във вселена за развитие на всички уязвими групи. Социалната и солидарна икономика сближава световете“, коментира д-р Петрова. Тя припомни, че България вече има разработен проект за социалната и солидарна икономика. Приоритет на Българското правителство е постигането на по-висок жизнен стандарт, а целта ни е подобряване качеството на живот на уязвимите групи чрез развитие на социалната икономика, допълни зам.-министърът.

 Председателят на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика Хасан Адемов подчерта, че социалната икономика е един от важните инструменти за реализиране на целите на стратегията „Европа 2020“ за приобщаващ икономически растеж. Адемов уточни, че в рамките на ЕС съществуват 2 млн. предприятия на социалната икономика, а около 6% от работната ръка в ЕС е заета в социалната икономика.

Във видео обръщение към участниците в конференцията еврокомисар Елжбета Биенковска, която отговаря за въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средни предприятия, заяви, че 10% от бизнеса в Европа са концентрирани в социалната икономика. Според нея социалните компании помагат за справяне със социалните предизвикателства и предизвикателствата на околната среда.

В рамките на конференцията се проведе министерска кръгла маса, по време на която бяха обсъдени националните и европейските политики за развитие на социалната икономика. Необходимо е правителствата в ЕС да продължат да работят за развитието на социалната икономика и да развиват потенциала й, за да се постигне увеличаване на заетостта и създаване на качествена заетост, посочи заместник-министър Зорница Русинова, която модерира дискусията. Необходимо е усилията на правителствата да се насочат към намирането на инструменти за финансиране на социалната икономика и към подобряване на законодателната база, регламентираща сектора, добави тя.

Основна тема на конференцията бяха мерките за насърчаване на интеграцията на хората в неравностойно положение в обществото и на пазара на труда. Обсъдени бяха и възможностите за по-ефективно социално включване, развитие на сребърната икономика (т.е. икономиката, ориентирана към застаряващата работна сила и потребностите на хората над 50 години) и за насърчаване на ролята на жените в социалната икономика.

В рамките на конференцията беше открито седмото издание на Европейския форум за социално предприемачество, в който участват над 100 социални предприятия от България и други страни.

Видео от конференцията може да видите тук: https://eu2018bg.bg/bg/news/873

Ролята и значението на социалната икономика, националните и европейските политики за развитието й бяха обсъдени по време на министерска кръгла маса в рамките на Конференцията за социална икономика, която се провежда на 16 и 17 април в резиденция Бояна.

Над 6% от работната сила в ЕС е заета в социалната икономика, каза заместник-министър Зорница Русинова в началото на дискусията.  Настоящият дебат се случва навреме в контекста на нашата конференция и е добра възможност да споделим своите виждания по отношение на социалната икономика и социалния диалог – какво трябва да направим в бъдеще, какви трябва да са инструментите за ускоряване на растежа на социалната икономика, кои са добрите практики, които можем да споделим, добави тя.

Русинова обърна внимание, че през месец май се очаква Европейската комисия да направи предложението си за бюджета на ЕС през следващите 7 години.

Вярвам, че социалната икономика е политиката, в която партньорствата са от огромно значение. Вярвам, че нейното развитие е част от глобалната конкуренция между народите и обединението на нашия потенциал може да постави ЕС като водещ модел в световен план, каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

Министърът на труда на Люксембург Никола Шмит посочи, че хората с увреждания трябва да се интегрират на пазара на труда и подчерта, че това може да стане чрез използването на възможностите, които дава социалната икономика.Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че е необходимо правителствата в ЕС да продължат да работят за развитието н социалната икономика и да развиват потенциала й за увеличаване на заетостта и създаване на качествена заетост. Те посочиха, че е необходимо усилията да се насочат към намирането на инструменти за финансиране на социалната икономика и към подобряване на законодателната база регламентираща сектора.

Публикувано от: novinata.bg