640-420-oblastna-uprava

В Русе дискутират отпадането от образователната система

На 18.04.2018 г. (сряда) от 11.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе съвместно заседание на Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта и Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси.

По време на заседанието ще бъде разгледано изпълнението на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците в задължителна и предучилищна възраст. Също така ще бъде представен и отчет на реализираните дейности през 2017 г. по приоритет Образование на Областната стратегия за интегриране на ромите 2013 – 2020 г.

Публикувано от: novinata.bg