204223ae062a87a0e1c3b62fd1b6b064

Филателно дружество „Димитър Дончев“ огранизира изложба в Силистра

Изложбата е посветена е на 140-а годишнина от Освобождението на България от турско робство(1878-1878) и на възстановяването на българската държавност.

В Изложбата са включени 20 колекции, осигурени от: Любомир Игнатов от с. Хайредин („140 години от Освобождението на България“), Румен Петров от с. Златия („Борбата“), Десислав Михайлов от град Плевен („Плевенска епопея“), Виктория Георгиева от град Бургас („Освобождението на България“). От Добрич са Радослав Михайлов („Добруджа древна и млада“), Явор Стоянов („Изкуството по българските земи“) и Стоян Радославов („Възрожденска и нова България“), а от град Велико Търново е Иван Панайотов („Микеланджело“).

Участници от Силистра: Красимир Тодоров („Самарското знаме“), Славка Василева („Освободителната в творчеството на художниците“), Добри Томов („Освобождението на България“), Добромир Христов („Васил Левски“ и „Христо Ботев“), Румяна Петрова „Националните ценности на България“, Милка Мезева („Из музеите в Румъния“), Христо Христов“ „Освобождението“ и „1 300 години България“, Божидар Мезев („Българска живопис“), Тодорка Василева („Признателността“), Светослав Мезев („Български църкви и манастири“).
Откриването е на 17.04.2017г. в Общинския съвет.

Публикувано от: novinata.bg