phpu9boej_800x_

Кирил Ананиев и Бисер Петков: При премира Борисов се разбрахме да преговаряме до консенсус с хората с увреждания

Илиана Беновска: Ще си позволя да задам един човешки въпрос, мисля, че всички си го задаваме, извън бюрократичното говорене. Извън тези формулировки какво се крие в тях, колко закона, давате ли си сметка, трябва да се променят, извън специфичните закони? Най-малкият пример, който ще дам – достъпа на хора с увреждания, с инвалидни колички и т.н. до различни обществени места, включително и социални институции. За колко пари става въпрос, които могат да бъдат отпуснати, министър Ананиев, питам Ви и като бивш финансов министър, защото животът на тези хора си отива всеки ден, на нас ни е лесно здравите? Извинявам се за този въпрос, надявам се да чуем един пълноценен, небюрократичен отговор!

 Кирил Ананиев: Това, което искам категорично да заявя, че парите, които в момента предоставяме за хората с увреждания няма да бъдат намалени. Пак ще повторя, че целта …

 Илиана Беновска: Те искат да бъдат увеличени!

 Кирил Ананиев: Дай Боже, могат да бъдат и увеличени, но няма да бъдат намалени! По-ефективно, по-справедливо разходване на тези средства и те наистина да отидат при онези хора, които наистина са в много тежко състояние, лишени са от възможност за труд и това е единствената възможност да им осигурим условия за нормален живот. Това, което се предвиждаше в проекта на наредбата, отчита и всички останали допълнителни заболявания, извън основното, както е записано в проекта. И тези допълнителни заболявания ще дават достъп на хората с увреждания към всички останали социални придобивки, които са имали към този момент. Това се отнася както до достъпа до градски транспорт, медицински изделия и всички онези неща, които са ги получавали досега. Разбира се, че тези заболявания няма да изчезнат, те ще бъдат записани и ще бъдат един аргумент за ползване на тези досега получавани социални придобивки.

 Бисер Петков: От началото на 2017 г. с промени в Закона за семейните помощи за деца беше въведена нова помощ за семейства с деца с увреждания, която за деца с увреждания, които са над 90% възлиза на 930 лева. С въвеждането на тази помощ съответно се получи за пълнолетните лица с увреждания едно значително намаляване на подкрепата. Тоест когато навършат пълнолетие техните нужди не намаляват, напротив, те се увеличават. По отношение на това има разбиране мога да кажа и от министър-председателя, и от нас, министрите, че трябва със следващия бюджет да се предвиди по-значителна финансова подкрепа за лицата с увреждания, които са в тежко състояние, които навършват пълнолетие и остават в ръцете на своите родители, защото за тях те продължават да са деца, но съответно подкрепата, която държавата предоставя, намалява, защото обикновено тази месечна помощ се трансформира в социална инвалидна пенсия и добавка за чужда помощ чиито размери са значително по-ниски от споменатото число 930 лева. Така че по този въпрос ние ще продължаваме да обсъждаме, да търсим най-целесъобразната форма на подкрепа именно за тази група хора с тежки увреждания, които се нуждаят от чужда помощ.

 Илиана Беновска: Само да попитам, понеже не ми отговорихте, колко закона ще трябва да се променят, не само вашите нормативни уредби и закони, и как ще се подобри социалната инфраструктура за тези хора ефективно?

 Бисер Петков: Политиката за хора с увреждания както казвам е хоризонтална политика. Тя ангажира много министерства. Нашите две министерства може би са най-тясно ангажирани, но много други министерства също са ангажирани, главно с осигуряването на достъпна среда – МРРБ, МТИТС, МОН, може би ще пропусна, ако продължа да изброявам. Тоест координираните и целенасочени усилия на всички тези министерства предполагат успешна политика за хората. А съответно реализацията на концепцията за експертиза на работоспособността по памет предполагаше промяна на над 12 нормативни актове. Но отново казвам, ние спираме и там, за да продължим обсъжданията и да чуем предложението на организациите на и за хората с увреждания.

 Илиана Беновска: Може ли само нещо уточняващо, аз подозирам, както мисля и всички, че няма да постигнете съгласие! И какъв период от време ще посветите все пак на разговори на търпимост и докъде ще се стигне, защото тези хора дори може би нямат и правна култура да излязат достатъчно аргументирано да предложат неща, които вие очаквате?

 Кирил Ананиев: Ще завърша с това, което казах преди малко – при премиера се разбрахме да водим разговори дотогава, докато не постигнем консенсус по исканията на всички страни, които участват в разговора!

Публикувано от: novinata.bg