????????????????????????????????????

Областният управител на Видин: Резултатите от изследванията на питейната вода в Брегово са в норма

На територията на Брегово няма бедстващи хора, това каза областният управител на област Видин при поредното си посещение в района. Нивото на река Тимок за момента не се покачва, дори се наблюдава лек спад. Подпочвените води са по-високи от вчера, което наложи предприемане на спешни мерки.

След направен обстоен анализ, от днес е пренасочен хидромодул от Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението към района на Брегово. Модулът разполага с 3 хидромоторни помпи с дебит над 8000 л/мин и чрез тях се изпомпва вода от най-ниските терени, за да не се наводнят дворове и къщи на населението.

Помпите работят от 7:00 часа тази сутрин и изпомпват водата, която се намира между защитната дига и Брегово. Капацитетът на хидромодула достига до близо 50 000 литра в минута, при пълно натоварване. На територията на община Брегово работят още 5 мотопомпи.

През цялото време държавата е на мястото си – институциите работят в координация и се взимат необходимите мерки, с които да се гарантират животът и здравето на хората. Безотговорно е да се насаждат страхове у хората, това не е добър политически подход. Кметът тук явно е започнал предизборна кампания“, заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов в Брегово. Димов инспектира района по разпореждане на премиера Бойко Борисов.

Министърът подчерта още веднъж, че: „Няма опасност за качествата на питейната вода и за околната среда в района на Брегово“. Данните на РЗИ за питейните води показват стойности в границите на допустимото. Взети са и проби от Басейнова дирекция „Дунавски район“, които засега не показват наднормени стойности. Контролът за качеството на питейната вода ще продължи и през следващите дни.

Областният управител Албена Георгиева припомни, че до този момент никога не е отчитано замърсяване на питейната вода в Брегово според изследванията на РЗИ – Видин. Въпреки всичко и за успокоение на хората, вчера служители на компетентната институция отново са взели проби от питейната вода в Брегово от 5 различни места – от три домакинства, от сградата на общинската администрация и училището. Резултатите от пробите отново показват, че водата е годна за пиене.

На днешната инспекция в Брегово бяха и директорите на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Монтана.

Днес обстановката в района на Иново се нормализира.

Спешните аварийно-възстановителни дейности – насипване на земни маси, бяха изпълнени на компрометирания участък на дигата. По този начин, предприетите действия дават основание в достатъчна степен за защита от повторно заливане на земеделски земи. Няма опасност за инфраструктурата в района на селото.

Вчера на инспекция на дигите и хидромелиоративните съоръжения във Видинска област бяха заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, главен комисар Николай Николов и изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева.

Заместник-министър Добрев информира, че експертна комисия създадена към ОД „Земеделие“ ще обследва нанесените щети по земеделските земи, за да могат стопаните да бъдат обезщетени по съответния ред.

Допълнителни укрепителни дейности са наложителни в района на Брегово. С цел трайно решение ще бъде извършено незабавно прединвестиционно проучване, относно възможността за изготвяне на работен проект за извършване на ремонтно-възстановителни дейности на дигата на река Тимок“ – каза изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева.

Продължава постоянното наблюдение на дигите, както в района на Брегово, така и в цялата област.

Публикувано от: novinata.bg