qzoviri

Няма опасни язовири на територията на община Ловеч

Към настоящия момент няма язовири с опасност от преливане или да застрашават населени места и инфраструктура на територията на Община Ловеч. Това съобщи на пресконференция на 13 март кметът Корнелия Маринова. Водният отток от язовирите е в рамките на нормалното, нивата им се регулират там, където е необходимо.

В Община Ловеч се намират 34 функциониращи язовира – публична общинска собственост. От тях 10 са отдадени на концесия и три са под наем.

За тези 13 язовира отговорни за поддръжката и експлоатационната им годност (включително наблюдение и регулиране на водното ниво) са съответните концесионери или наематели. За останалите 21 броя грижата е на общината.

След обилното снеготопене и дъждове от последните дни не са докладвани проблеми с язовирите на територията на община Ловеч. На кметовете на населените места е вменено задължение да извършват постоянно наблюдение на нивата им и при опасност от бедствия или аварии да сигнализират незабавно.

По-рано имаше два обекта в предаварийно състояние – язовир „Полето“ в село Мариново и язовира в село Прелом. Предписанията на

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и на областния управител са изпълнени.

Публикувано от: novinata.bg