1 (39)

Над 100 000 младежи започнаха работа по инициативата „Гаранция за младежта“ за последните 6 години

Над 100 000 младежи са намерили своята първоначална реализация по инициативата „Гаранция за младежта“ в рамките на последните 6 години. Над 65% от тях са намерили заетост при реален работодател без субсидирано работно място. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров на форумa „Национални дни на кариерата“. Той почерта, че благодарение на активната политика на пазара на труда коефициентът на младежка безработица е намалял от 28% през 2013 г. до 13% през 2018 г. – достигайки ниво, значително по-ниско от средноевропейското.  
 
На форума заместник-министър Лазаров представи мерките и програмите на Министерството на труда и социалната политика за подпомагане на младите в търсенето на професионална реализация. Той акцентира върху две операции по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с фокус върху младежите. „Младежка заетост” стимулира работодателите да наемат младежи до 29-годишна възраст включително за придобиване на професионален опит и практически умения чрез стажуване и/или обучение на работното място, за период от 6 месеца. 
 
Същевременно програма „Обучения и заетост за младите хора” цели  интеграцията на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., в заетост при работодател чрез осигуряване на субсидия за продължителна заетост и обучения по професионална квалификация и/или ключови компетентности.
 
Форумът „Национални дни на кариерата“, което се организира от кариерния сайт „Джобтайгър“, се проведе за 16-а поредна година. Целта на събитието е да срещне работодатели и служители и да помогне на студентите и младите специалисти да открият възможности за кариерно развитие.

Публикувано от: novinata.bg