807a8753fadfca27bc70985d9f5887bb191c8e3f

Откриха учредителното заседание на Форума за съответствие и управление по околна среда

В качеството си на представител на настоящото Председателство на Съвета на ЕС, заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова приветства участниците в новоучредения Форум за съответствие и управление по околна среда. Платформата е важен инструмент за подобряване спазването и управлението при прилагането на законодателството в областта на околната среда.

Николова отбеляза, че ясното и лесно приложимо законодателство, работещите механизми за докладване, мониторинг и оценка, без прекомерно регулиране и допълнителна административна тежест, са от съществено значение за безпрепятственото прилагане на европейското екологично законодателство. Като сериозна крачка напред във връзка с правилното прилагане на законодателството беше изтъкната ролята на първия пакет Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда.

В ротационно председателство на Съвета на ЕС България отчита значението на правилното прилагане на правото на ЕС, като поставя доброто регулиране сред ключовите си приоритети, подчерта зам.-министър Николова.  

По време на Форума беше обсъден Планът за действие за подобряване спазването на законодателството на ЕС и управлението на околната среда, приет от Комисията на 18 януари тази година. Зам.-министър Николова призова делегатите да насочат усилията си към укрепване на механизмите за спазване и управление на законодателството, да засилят сътрудничеството и да улеснят работата на експертите и практикуващите в областта. В заключение тя отбеляза, че по-доброто прилагане на европейското екологично законодателство означава по-добра околна среда и по-добро качество на живот.   

Еврокомисарят по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела и други високопоставени представители на европейските институции също приветстваха присъстващите. Във Форума участват представители на националните администрации на държавите членки, европейските мрежи по околна среда и правоприлагащите органи.

Публикувано от: novinata.bg