Стамен Ведричков стана минен инженер на годината

Наградата „минен инженер на годината” на Научно техническия съюз  /НТС/ в Стара Загора за 2013 г. получава инж. Стамен Ведричков – директор по производствено-техническите въпроси в управлението на „Мини Марица-изток” ЕАД, получи наградата „минен инженер на годината” на НТС –  Стара Загора. Званието е признание за инженерната интелигентност на решенията по стратегическото преустройство на претоварач Bs 2000 №205, което бе извършено само за няколко месеца в рудник „Трояново-север” под прякото ръководство на инж. Ведричков.

 

 

Той беше избран за носител на приза на заседание на  секцията”Минно дело и геология” към НТС в Стара Загора от комисия с председател инж. Атанас Халачев и специалисти от „Мини Марица-изток” ЕАД. Председателят на НТС в Стара Загора доц. Владимир Заманов връчи за 18-а поредна година традиционните призове на 6 декември.

Разработката по стратегическото преустройство на претоварач Bs 2000 №205 в рудник „Трояново-север” осигурява дългогодишна работа на участък „Добив” в рудника, без значителни изменения на транспортната схема и води до повишаване на ефективността на работа. Съкращава се общата дължина на използваните жп линии за доставка на въглища с 5 км. Изградени са 4 нови ВГЛТ (въглищни гумено-лентови транспортьори).

Изместването и монтажът на претоварнато устройство и пробовземащата система е едно от най-мащабните мероприятия от технологична и техническа гледна точка, извършвани в „Мини Марица-изток” през последните години.

Стамен Ведричков е роден на   10 септември 1965 година в Бургас. Завършва специалността “ Подземно разработване на полезни изкопаеми” в Минно-геоложкия университет”Св. Иван Рилски”. От началото на трудовата си биография работи над 20 години в „Мини Марица-изток” ЕАД на различни  позиции.

 

С уважение,

 

 

Публикувано от: novinata.bg