news-47446-96694

Евродепутатът Ева Майдел: Образованието трябва да е национална кауза

„Образованието трябва да е национална кауза, за която да работят приоритетно институциите, бизнесът и гражданския сектор. В противен случай не можем да реализираме нужните промени за кратко време и рискуваме България да остане държава с образование  не отговарящо на нуждите на пазара на труда.“ заяви българският евродепутат Ева Майдел по повод общото събрание на сдружението Образование България 2030 (ОБ2030) в София.

Майдел, която е съинициатор на създаденото през 2015 г. сдружение за качествено образование ОБ2030, подчерта нарастващото значение на платформата в обществените дискусии в България по темата. „За по-малко от 3 години от създаването си ОБ2030 се превърна в една от най-познатите и експертни организации в сферата на образованието. Поставили сме си конкретни цели и се стремим да въвличаме възможно най-широк кръг от бизнеси и институции за реализирането им.“ допълни българският евродепутат. Една от задачите на сдружението е да изготвя годишен мониторингов доклад за образователната система в България, който проследява измеримо напредъка в различните сфери на образованието.

Българският евродепутат Ева Майдел работи по редица проекти в България, насърчаващи подобряването на образователната система. Образование България 2030 е подкрепено от заместник-председателя на ЕК отговарящ за работни места, растеж и конкурентоспособност Юрки Катайнен. Визията на ОБ2030 е до 2030 г. българското образование да осигурява равен достъп до възможности за развитие и обучение в крак с 21-и век за младите хора в България. Ева Майдел е и сред организаторите на Националната кампания „Научи ме да умея“, която има за цел да развива уменията, необходими за успешна кариерна реализация сред младежите в България. Към момента благодарение на кампанията обучение са получили над 500 ученици, като стремежът е да се достигнат над 1000 ученици до края на учебната година.

Публикувано от: novinata.bg