прес 1

Община Ловеч включена в изграждането на „Синя стая“ по проекта

Община Ловеч, заедно с общините Търговище, Кърджали и Силистра, ще изгражда помещение за щадящо изслушване на деца (т.нар. „синя стая“) по проекта „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца“.

Това става ясно от съобщение на Министерството на правосъдието, в качеството на Изпълняваща агенция по проекта, който е по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Решението е от 19 януари 2018 г. на Консултативния орган по проекта, с което се отпускат финансови средства за създаване и оборудване на „синя стая“.

Предвижда се откриване на процедура по ЗОП за извършване на „строително-монтажни работи, обзавеждане и оборудване на „стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона“.

Международните и национални практики при създаването и използването на такива стаи показват, че с оглед най-добрия интерес на детето се предпочита помещенията да не се намират в съдебна или полицейска сграда, но по възможност да са близо до тях. За целта са необходими две помещения и санитарен възел, и пространство за изчакване. Двете помещения трябва да са с обща стена, която да дава възможност за поставяне на „венецианско стъкло“ с размер 1 Х 2 метра. Едното помещение трябва да е с размери, които дават възможност да съберат между 10 и 12 човека (стаята за съдии, прокурори, адвокати и др.).

Разходите по изграждане на „сините стаи“, включително строително-ремонтни работи, закупуване на аудио и видео-техника и оборудване и обзавеждане ще бъдат поети от бюджета на проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца“ по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Публикувано от: novinata.bg