8f0338e06481dbc4408ae679e3ff8a4a

Предстои заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група

На 16 февруари 2018 г. в Гюргево ще се проведе заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група. Тогава заместник областният управител на област Русе г-н Свилен Иванов ще поеме председателството на комисията за период от 6 месеца.

По време на заседанието ще бъде представен бюлетин за извършената дейност през 2017 г. и ще се уточнят темите за обсъждане през настоящата година. Също така ще се разгледат и възможностите за сътрудничество между институциите с цел превенция незаконния износ на живи животни и намаляване риска от епидемична опасност.

Традиционно заседанието се организира съвместно от Окръжен съвет Гюргево, Областна администрация Русе, Асоциация Еврорегион „Данубиус“ и Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус“ – Гюргево.

Публикувано от: novinata.bg