pic2

В Разград предстои заседание на Комисията по заетост

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Област Разград ще проведе първото си за годината заседание утре.

Заседанието, свикано от Областния управител Гюнай Хюсмен, е във връзка с утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2018/2019 г. По първа точка от дневния ред предложението за Държавен план-прием в училищата на територията на Област Разград за учебната 2018/2019 г. ще представи началникът на Регионалното управление на образованието-Разград Ангел Петков. Точка втора в дневния ред е „обсъждане и съгласуване на предложението на РУО-Разград за Държавен план-прием в училищата на територията на Област Разград за учебната 2018/2019 г.“.

В заседанието са поканени да участват представители на седемте общини от Област Разград, на трите бюра по труда в Област Разград, на синдикатите и работодателските организации.

Заседанието започва в 11,00 ч. в зала 712 на Областна администрация-Разград.

Публикувано от: novinata.bg