2

“Неопет“ ООД – правилният избор в света на енергетиката

 “Неопет“ ООД е създадена, следвайки изискванията на пазара и водена от желанието си за постоянно удовлетворяване нуждите на клиентите, тя непрекъснато се развива. Започнала като съвсем малка фирма, прогресира постоянно с цел достигане по-бързо и ефективно до желаните цели.

Успеха ,никога не идва сам.“

През месец ноември 2017 г. „Неопет“ ООД сключи договор за възлагане на обществена поръчка с възложител „ЧЕЗ Разределение България“ АД. Договорът е с предмет „Модернизация (ретрофит) на подстанция „Долна Митрополия“ 110/20 kV“. Срокът за изпълнението му е 2 години, като се очаква строителните работи да започнат в края на м. януари 2018 г.

Публикувано от: novinata.bg