NCIZ-PressInfo-2.02.18

Антоанета Барес: Транспортните връзки в индустриалната зона до София са приоритет

Обезпечаването с транспортни връзки до и на територията на Икономическа зона София – Божурище е приоритет за „Национална компания индустриална зона“ ЕАД (НКИЗ) за 2018 г., заяви изпълнителният директор на компанията Антоанета Барес по време на конференцията „Индустриално строителство и инвестиции 2018“. 

Барес посочи, че важно условие за развитие на близката до София индустриална зона е удължаването на столичния бул. „Царица Йоанна“. НКИЗ вече е внесла в Българската агенция за инвестиции заявление за сертифициране на зоната в Божурище като приоритетен проект на стойност 19 млн. лева. Това ще осигури подкрепата на държавата за удължаване на бул. „Царица Йоанна“ до зоната в Божурище. За да стане възможно продължението на пътната връзка, се работи и по промяна на Общия устройствен план на София.

„Политиката на Министерството на икономиката по отношение на индустриалните зони е да изграждаме първо инфраструктурата, за да улесним инвеститорите“, подчерта и зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който откри форума. Той допълни, че министерството е възложило на изпълнителния директор на НКИЗ да идентифицира мерки, включително законодателни, за регулиране дейността на индустриалните зони.

Същевременно зам.-министър Борисов подчерта, че е създадена междуведомствена работна група по проблемна област „Присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (електричество, газ и вода) в т.ч. срокове, брой процедури и разходи“.

„Задачите на работната група бяха в срок до 4 януари 2018 г. да се направи преглед на законодателството в областите за достъп до електричество, газ и вода; да се дефинират процедурите, времето и разходите по присъединяване на бизнеса към електропреносната мрежа, ВиК мрежата и системата за газоснабдяване; да се предложат конкретни изменения в законодателството в трите области; да се направят предложения за мерки с цел намаляване на броя на процедурите, времето и разходите за бизнеса при присъединяване към техническата инфраструктура в страната“, поясни той.

Сред стимулите за подобряване на бизнес средата, зам.-министърът изтъкна и политиката за намаляване на административната тежест, по която Министерството на икономиката работи усилено и резултатите вече се усещат от подобряващия се икономически климат в страната.

„Административната тежест в България е проблем и за инвеститорите, и за НКИЗ, защото подкрепяйки проектите им, ние също се сблъскваме с нея. Например издаването на разрешение за строеж понякога отнема година, а инвеститорът иска да му обещаем да го получи за от 3 до 6 месеца“, каза изпълнителният директор на НКИЗ.

Административната тежест в България е проблем и за 
инвеститорите, и за НКИЗ, посочи Антоанета Барес

Антоанета Барес посочи „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ като проект от портфолиото на НКИЗ, който се развива добре благодарение на общите усилия на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и Община Бургас. Интересът към зоната в крайморския град е голям, площите му са запълнени на 80% и това наложи разширяване на парка с нови терени и близо тройно нарастване на територията му, обясни изпълнителният директор на НКИЗ.

По нейни думи инвеститорите, които идват в България, имат три основни изисквания: добра локация за проектите си, инфраструктура и кадри.

Подкрепата за образованието и връзката му с бизнеса е в основата на проекта на НКИЗ Fast Tracking Success за ускорено професионално развитие на младите хора, които завършват висше образование. По програмата компанията си сътрудничи с редица големи и престижни университети, а в края на миналата година директорът на НКИЗ Антоанета Барес получи за проекта отличието „Златно сърце“ за социално-отговорна инициатива.

От своя страна зам.-кметът на община Бургас Красимир Стойчев, който също присъства на форума „Индустриално строителство и инвестиции 2018“, съобщи, че в Бургас насочват усилията си към изграждане на нови професионални училища, за да подпомогнат бизнеса с нужните кадри.

Публикувано от: novinata.bg