obsujdane_budjet2018_1-400x300

На обществено обсъждане представиха проектът за Бюджет 2018 на Пловдив

Заложените приходи в Бюджет 2018 на Община Пловдив  са в размер 321 294 323 лв. Очакваните средства по проекти са 52 620 148 лв. Това стана ясно по време на общественото обсъждане на финансовата рамка, което се проведе в залата на Общинския съвет, на което присъстваха общински съветници, кметове, представители на медиите, НПО и граждани.

Основните приоритети при съставянето на проекта на бюджета на община Пловдив за 2018 година са дейностите,  свързани с  културата, образованието, инфраструктурата и опазване на околната среда; подобряване качеството на предоставяните публични услуги;  успешно реализиране на проекти, финансирани със средства от Европейските фондове и програми, заяви при представянето директорът на дирекция „Бюджет и финанси” Виктория Чавдарова.

Функция “Образование” заема 36 % от общия бюджет на общината, а разходите в група “Култура” бележат ръст от 74 % спрямо 2017 година.

 Капиталовите разходи са  86 355 629 лв. В тях са предвидени 630 000 лв. за изграждане на нова детска градина в район „Южен“, 450 000 лв. за ново крило на сградата на ДЯ „Веселушка“ в район „Източен”, 1 060 000 лв. за изграждане на многофункционална спортна зала към Езикова гимназия „Иван Вазов“, 200 000 лв. за съфинансиране за  реконструкция, ремонт и изграждане на детски площадки в дворовете на детските градини, 460 000 лв. за основен ремонт на сграда на ДГ „Осми март“.

За изграждане на сграда за Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с разстройства от аутистичния спектър са предназначени 455 000 лв.

В Капиталовата програма за тази година 12 900 000 лв. за рехабилитацията на  бул. „Руски”, бул. „Коматевско шосе”, бул. „6-ти Септември” и  доизграждането на бул. „Северен”, 2 881 000 лв. – за реконструкция и разширение на бул.“Васил Априлов“ в участъка от ул.“Войнишка слава“ до бул.“Шести септември“ – I етап, 2 500 000 лв. за основен ремонт на Подлез при Централна поща – транспортен възел на бул. „Цар Борис III Обединител“ – бул.“Княгиня Мария Луиза“ – ул.“Гладстон.

По един милион лева са предвидени за ремонт, реконструкция и разширение на Голямоконарско шосе – I ви етап и за основен ремонт на улична мрежа в квартал Коматево. За текущ ремонт на улици, ремонт на тротоарни, паважни, калдъръмени и алейни настилки заложените средства са в размер на 9 милиона лева.

Сред другите инфраструктурни обекти в Бюджет 2018 на Община Пловдив са площад „Централен“ и прилежащи културни пространства, Тютюневият град, рехабилитация на Кукленско шосе, изграждане на светофарни  уредби, паркинги и нови паркоместа.

Отделени са значителни средства за археологически разкопки, за спортни обекти, културна инфраструктура, за обновяване на Централния дом на младоженците, за довършителни дейности по сградата на кметството на район „Северен”.

Голямо внимание е обърнато на развитието и поддържането на зелената система в града. Предвидени са един милион лева за ремонт и реконструкция алеи и осветление в Парк “Бунарджик“, 800 000 лв. за реализацията на Програмата за залесяване и Парк „Отдих и култура“, 300 000 лв. за парково строителство, изграждане на детски площадки, кучешки и фитнес площадки и др.

2 610 000 лв. са предназначени за основен ремонт и изграждане на улично и парково осветление

По време на общественото обсъждане бяха направени предложения, които ще бъдат внесени за обсъждане в Общинския съвет. Гласуването на Бюджет 2018 на Община Пловдив ще е в края на януари.

Публикувано от: novinata.bg