bud 1

Обсъдиха бюджета на Община Ловеч за 2018 година

Обществено обсъждане на проекта за бюджета на Община Ловеч за 2018 г. се проведе вечерта на 12 януари в заседателната зала на Общинския съвет, на което присъства цялото ръководство на общината с кмета Корнелия Маринова и тримата заместник-кметове.

Стратегическата цел на проекто-бюджета е постигане на устойчив икономически растеж, като превърне Ловеч в модерна европейска община чрез целенасочено привличане на инвестиции, създаване на нови работни места и повишаване на жизнения стандарт, посочи още в началото водещият обсъждането заместник-кмет Цветан Георгиев. Фокусът на бюджета и на капиталовата програма е върху по-добра инфраструктура в общината.

Сред приоритетите за 2018 са създаване на предпоставки за успешно функциониране на бизнеса, нови инвеститори, оптимизиране дейността на общинските дружества, ефективно управление на общинската собственост, подобряване на инфраструктурата, енергийна ефективност и други.

Проекто-бюджетът за 2018 г. възлиза на 36 834 210 лв., като приходите за делегирани държавни дейности и тяхното дофинансиране с общински приходи са съответно 20 588 845 лв. или 55.90 % и 16 245 365 лв. или 44.10%. За сравнение през миналата 2017 г. бюджетът е бил 35 096 016 лв.

Приходната част се състои от делегирани от държавата дейности, които са в размер на 20 588 845 лв., и от общински дейности в размер на 16 245 365 лв.

При разходите по функции за 2018 г. най-голям дял има функцията „Образование“ 14 373 677 лв. или 39 % в общия обем разходи. За останалите функции виж приложената графика.

Община Ловеч има дългосрочен дълг на стойност 4 637 876 лв. по няколко позиции, като най-голям е към „Дексия комуналкредит банк“ АД, дългосрочен до 21.12.2027 г. за изпълнение на проект за реконструкция и модернизация на уличното осветление. Размерът на усвоения дълг е 6 743 475 лв., а главницата към 31.12.2018 г. е предвидена да е 3 340 625 лв.

Присъстващите общински съветници и граждани направиха изказвания, забележки и предложения. Сред тях беше и искането да се отдели сума за закупуване на лаптопи за общинските съветници, ремонт на зоопарка, за състоянието на селските улици, построяване на нов басейн, приют за безстопанствени кучета.

Освен средствата по бюджета в общината от външно финансиране, от европейски фондове и програми, влизат още 28 млн. лева, с които ще се реализират много проекти. А това са и нови работни места“, съобщи кметът Корнелия Маринова.

Публикувано от: novinata.bg