AP870

До 2030 г. употребата на енергия трябва да намалее с 40%

До 2030 г. употребата на енергия трябва да намалее с 40% в сравнение с нивата от 2005 г., а делът на енергията от възобновяеми източници да се покачи от 27 до 35%.

В понеделник от 18:00 ч. българско време Парламентът ще обсъди законодателство относно енергийната ефективност и възобновяемите източници. В сряда ще се състои гласуване за мандат за водене на преговори със Съвета относно окончателното приемане на предложенията.

Евродепутатите от комисията за промишленост, изследвания и енергетика призовават за въвеждането на задължителна цел за намаляване употребата на енергия с 40% до 2030 г., което представлява намаляване на потреблението на първична енергия с 34% спрямо нивата от 2005 г. Те също така настояват за увеличение на дела възобновяеми източници в целия ЕС от 27% на 35%. В транспортния сектор най-малко 12% от употребената енергия трябва да бъде от възобновяеми източници, като например, слънце и вятър.

Ако Парламентът одобри мандата за водене на преговори, разговорите със Съвета могат да започнат незабавно. Съветът вече постигна съгласие по общ подход относно енергийна ефективност на 26 юни и възобновяемите енергийни източници и управлението на енергийния съюз на 18 декември.

Тези три предложения са част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, приет от Европейската комисия през ноември 2016 г. Той е от жизненоважно значение за завършването на енергийния съюз

Публикувано от: novinata.bg