DSC_2967

Следващото заседание на Общински съвет – Ловеч е на 25 януари 2018г

Следващото ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч, се насрочва за 25 януари, четвъртък, 2018 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви в края на вчерашното заседание председателят Петър Цолов, на основание чл. 25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

В проекто-дневния ред на първото за новата година заседание влизат точки като:

1. Годишен доклад на Общински план за развитие 2014- 2020 г. за 2017 година.

2. Приемане на бюджет на Община Ловеч за 2018 година.

3. Учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 43952.508.8972 по КККР на гр. Ловеч.

4. Продажба на новообразувани поземлени имоти с идентификатори 43952.558.878, 43952.558.877, 43952.558.876 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, в землището на гр. Ловеч.

5. Годишен план за приватизация през 2018 г.

Председателският съвет е на 11 януари (четвъртък) от 16 часа. Заседанията на постоянните комисии са на 16 и 17 януари (вторник и сряда).Материали се приемат до 11 януари до обяд.

Публикувано от: novinata.bg