55_big

Проектът „Abecedarium Bulgaricus“ на екип от НХА ще е българската декорация в сградите на Съвета на ЕС

Проектът „Abecedarium Bulgaricus“ на екип от Националната художествена академия (НХА) ще е българската декорация в две от сградите на Съвета на Европейския съюз в Брюксел – Justus Lipsius и Europa Building. По традиция всяка държава, която поема на ротационен принцип Председателството на Съвета на ЕС, осъществява арт инсталации и декорации в сградите.  

   Проектът е с ръководител доц. Венелин Шурелов и беше избран след проведена конкурсна процедура. Участват студенти, докторанти и преподаватели в НХА. Предложената концепция в най-пълна степен отговаря на изискванията, заложени в техническото задание. Тя е оригинална, с изявен авторски почерк и съвременно модерно звучене. Представено е виждане за всички помещения, които ще бъдат обект на декорация и инсталации. Впечатляваща е симбиозата на традиционните форми на присъствие, с модерните аудио-визуални техники.

   Съобразно общата концепция за реализиране на различните културни прояви, които съпътстват Българското председателство, Министерството на културата възприе виждането, че цялостната концепция за изработването на арт инсталации и декорации следва да се изработи от студенти и техните преподаватели. По този начин се залага на съвременна и модерна визия, както и препредаване на традицията през погледа на младото поколение.

   Конкурсната процедура за подаване на проектни предложения протече в периода от края на м. август до началото на м. октомври т.г. и бе проведена на два пъти, тъй като по времето на първия етап назначената специална комисия по оценка не одобри нито едно от подадените проектни две предложения. На втория етап бяха подадени общо три предложения.

   *„Abecedarium Bulgaricus“ – с това понятие средновековните западноевропейски книжовници са наричали кирилицата.

Публикувано от: novinata.bg