87839477eu

ЕК затяга правилата за по-безопасни и екологично чисти автомобили

Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха споразумение по предложението на Комисията от януари 2016 г. за цялостно преразглеждане на нормативната уредба на ЕС за одобряването на типа: правилата, по които се удостоверява, че дадено превозно средство отговаря на всички изисквания за пускане на пазара, както и интензивни проверки за трайно спазване на европейското законодателство от страна на производителите. 

Основните елементи на новите правила са следните: 

1.      Повишават се качеството и независимостта на одобряването на типа и изпитването преди пускането на даден автомобил на пазара

2.      Зачестяват проверките на автомобилите, които вече са на пазара на ЕС

3.   Надзор на европейско равнище

Регламентът за одобряването на типа допълва редица други важни инициативи на Комисията за чиста мобилност, включително нови, подобрени изпитвания за емисиите от автомобилите, които са задължителни от 1 септември 2017 г., както и предложения за нови цели за емисиите на СО2 с оглед ускоряване на прехода към превозни средства с ниски и нулеви емисии.

Публикувано от: novinata.bg