49

МФ публикува бюлетинът с резултатите от заседанието на Съвет ЕКОФИН

Публикуван е бюлетинът с резултатите от заседанието на Съвет ЕКОФИН, проведено на 5 декември 2017 г. в Брюксел. Съветът прие заключения, съдържащи списък на Европейския съюз с юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели. Списъкът има за цел да насърчи доброто управление в световен мащаб чрез увеличаване на усилията за предотвратяване на данъчните измами и укриването на данъци. Съвет ЕКОФИН разгледа постигнатия напредък по изграждането на банковия съюз.

Публикувано от: novinata.bg