OPOS

Мадан, Златоград и Неделино ще строят инсталации за отпадъци по ОПОС

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на Мадан, Златоград  и Неделино ще подпишат договор за проектиране и изграждане на две инсталации за преработка на отпадъци. Едната е за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, другата – за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци.

Общият размер на инвестицията е над 9 млн. лв.  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС) осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 6,8 млн. лв.

Подписването е на 20 ноември 2017 г., понеделник, от 14 ч в зала „Министър“ в МОСВ,  бул. „Княгиня Мария Луиза“ №22.

Публикувано от: novinata.bg